Het convenant

Wij zien het echtscheidingsconvenant als een centraal document van een scheiding.

We ervaren in onze dagelijkse praktijk dat het juridisch deel van een echtscheidingsconvenant onevenredig veel aandacht krijgt. We zijn van mening dat het financiële stuk en het (eventueel) ouderschapsplan voor alle partijen minstens net zo belangrijk zijn.

Wij vinden de praktische uitvoerbaarheid van een convenant DE basis voor een verantwoorde financiële  toekomst; gewoon een overeengekomen document waar u beiden mee uit de voeten kunt.  We stellen kritische vragen en geven adviezen over de uitvoerbaarheid van het convenant; u ondervindt namelijk jaren de gevolgen van zo’n convenant.